Ben-Nyoh: Ambassadeurs voor Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is een Stichting die in november 2015 is opgericht om vanuit Nederland met Gods hulp de Liberiaanse bevolking te helpen en hen weer een toekomst te bieden.

Op dit moment wordt met de lokale Liberiaanse bevolking samengewerkt om de zendingspost in Rivercess te herbouwen en de Bijbelschool in Gaye Peter te ondersteunen.

Vóór die tijd werd het werk gedaan onder de vlag van de “Evangelische Gemeente De Ambassade” uit Den Helder. De naam “Ben-Nyoh Liberia” betekent “Ambassadeurs in Liberia”. Hiermee wordt de sterke band met de Evangelische Gemeente benadrukt. In Liberia wordt samengewerkt met de ULIC (United Liberia Inland Church).

Deze kerk heeft verspreid over het land 7 missieposten. Bij twee daarvan is Ben-Nyoh betrokken: Rivercess Mission en Gaye Peter Mission. Bij het werk in Rivercess hebben Jacob en Marjolein Kiefte een voortrekkersrol. Hermien Verhage is intensief betrokken bij Gaye Peter.