Ben-Nyoh: Ambassadeurs voor Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is een Stichting die in november 2015 is opgericht om het werk dat al begonnen was in 2009 meer zelfstandigheid te geven.

Vóór die tijd werd het werk gedaan vanuit de “Evangelische Gemeente De Ambassade” uit Den Helder.

De naam “Ben-Nyoh Liberia” betekent “Ambassadeurs in Liberia”. Hiermee wordt de sterke band met de Evangelische Gemeente benadrukt.

In Liberia wordt samengewerkt met de ULIC (United Liberia Inland Church).

Deze kerk heeft verspreid over het land 7 missieposten.

Bij twee daarvan is Ben-Nyoh betrokken: Rivercess Mission en Gaye Peter Mission.

Bij het werk in Rivercess hebben Jacob en Marjolein Kiefte een voortrekkersrol.

Hermien Verhage is met pensioen maar heeft nog steeds contact met Gaye Peter.