Liberia heet een christelijke staat te zijn; bijna 86% van de bevolking noemt zich christen, terwijl iets meer dan 12% de Islam aanhangt. Minder dan 1% van de bevolking behoort officieel tot de traditionele godsdiensten (natuurgodsdiensten), Veel christelijke geloofsstromingen en ook aanhangers van andere godsdiensten in Liberia laten vaak traditionele invloeden in hun geloofsbetuigingen zien. De medicijnman neemt nog een belangrijke plaats in in de gemeenschap. Bijgeloof veroorzaakt veel angst in de levens van de Liberianen.

Door een christelijk getuigenis in Woord en in Daad wil Ben-Nyoh Liberia de mensen bekend maken met de Liefde van God de Vader, de verlossing door de Here Jezus en de hulp en aanwezigheid van de Heilige Geest.

         

Sinds 2017 worden er op meerdere plaatsen in het land pastortrainingen gegeven, zodat de vaak laag opgeleide pastors goede herders van hun gemeentes kunnen worden.