De school

De school bestaat uit 6 klassen met ongeveer 10-25 leerlingen. De klassen bestaan uit een combinatie van twee groepen. In de hoogste klassen zitten ook vrij “oude” leerlingen. Dit komt omdat er in de oorlogsperiode tussen 1991 en 2004 geen lessen werden gegeven. Er is dus een hele generatie die niet kan lezen of schrijven, of pas veel later is begonnen.

Hoewel de spreektaal in Rivercess Bassa is, is de officiële landtaal Engels. Er worden elders in het land verschillende stammentalen gesproken, maar op de scholen wordt in het Engels les gegeven. Zo is er in ieder geval redelijk te communiceren.

3 van de 6 klassen zijn gehuisvest in een schoolgebouwtje met golfplaten dak. De andere 3 klassen krijgen les in de kerk. De klaslokalen zijn uitgerust met een versleten schoolbord en houten lessenaartjes waar het stoeltje meteen aan vast zit. Verder is er gebrek aan alles. Nauwelijks potloden, schriften en boeken.

Ouders moeten schoolgeld betalen en de kinderen hebben een uniform nodig. Veel ouders hebben geen bron van inkomsten en kunnen het geld voor school en uniform dan ook niet opbrengen voor hun grote gezinnen. Vaak bestaat hun gezin niet alleen uit eigen kinderen, maar ook uit neefjes en nichtjes. Veel kinderen groeien niet op bij hun eigen ouders. Het waarom daarvan is ons niet altijd duidelijk. Bij niet voldoen aan de financiële verplichtingen worden de kinderen toch door de school geaccepteerd.

Doordat er te weinig schoolgelden binnenkomen, kunnen de leerkrachten vaak niet betaald worden. Begin 2012 dreigt de school te worden opgeheven.

Met behulp van “schoolsponsors” lukt het om het werk toch voort te zetten. Het plan om een schoolfarm te beginnen -om zo inkomsten te verwerven en ouders de kans te geven in natura te betalen– heeft niet de gehoopte uitwerking.

De ebola-epidemie zorgt ervoor dat de scholen meer dan een half jaar dicht zijn. Daarna normaliseert het leven zich langzamerhand weer.

De lerarensalarissen worden langzaam afgebouwd. Elk jaar moeten zij hun eigen inkomen zien te verhogen zodat ook zij in 2025 onafhankelijk zullen zijn van westerse steun.

In 2018 worden er drie nieuwe lokalen gebouwd.