De school

Als gevolg van de oorlogsperiode tussen 1991 en 2004 is er in die tijd geen of nauwelijks onderwijs gegeven in Liberia. Er is dus een hele generatie die niet kan lezen of schrijven, of pas op veel latere leeftijd is begonnen.

Hoewel de spreektaal in Rivercess Bassa is, is de officiële landtaal Engels. Er worden elders in het land verschillende stammentalen gesproken, maar op de scholen wordt in het Engels les gegeven. Zo is er in ieder geval redelijk te communiceren.

Kinderen leren in de eerste twee klassen (Kindergarten) wat Engels. Sommige stromen in als ze 4 zijn, anderen bv. pas op hun 6e. Daarna volgen er in Liberia 6 klassen (grades) Elementary School. Vervolgens 3 klassen Junior High en tot slot 3 klassen Senior High.

In 2019 is de school Elementary  school in Rivercess uitgebreid tot en met Junior High. In 2020 studeerden de eerste 4 leerlingen met goed gevolg af, in 2021 hopen de volgende 9 dat te doen. In de toekomst hoopt men uit te breiden tot en met Senior High. Anders moeten soms 15-jarigen al naar de grote steden om hun schoolloopbaan af te ronden, met alle gevaren vandien.

In 2020 zijn er 6 lokalen aanwezig. In 2021 wordt er geprobeerd 2 lokalen erbij te bouwen. Andere klassen hebben les in het kerkgebouw, hoewel dat ongeveer 800 meter verderop ligt. Het is erg schipperen met de ruimte.