Doneren:
Het gironummer is: NL60 INGB 0003335061 t.n.v. Stichting Ben-Nyoh Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is in het bezit van de ANBI-status.
Dit betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn. Het is wel goed om bij giften die voor een bepaald project worden overgemaakt de projectnaam te noemen en niet “Jacob en Marjolein”. Schrijf er dan dus bij: Kliniek, kerk, school, water, elektra, vervoer of iets dergelijks, maar geen namen van mensen. Giften zonder beschrijving worden gebruikt waar nodig op de missiepost.

Giften die via de Stichting Bijbelclub (behorend bij de Evangelische Gemeente De Ambassade) worden overgemaakt, komen ook terecht bij Ben-Nyoh Liberia.

Bij ALLE giften, zowel naar Stichting Bijbelclub als naar Stichting Ben-Nyoh Liberia vermelden: “Liberia Rivercess” of  “Liberia Gaye Peter” en evt. een projectonderdeel, zoals 2Tim2:2, school, kerk, kliniek. Als er niets bij staat gaat het bedrag naar “Rivercess Algemeen”. 

Kerstpakket
Bij veel werkgevers is het mogelijk om het bedrag voor uw kerstpakket te doneren aan een goed doel. Denk ook eens aan Stichting Ben-Nyoh als u voor een goed doel wilt kiezen.

Acties
Soms worden er ook acties gevoerd, zoals een crea-verkoopdag, waarbij allerlei zelfgemaakte spullen worden verkocht. De opbrengst wordt dan gedoneerd aan BNL. U kunt helpen door er iets te kopen, er iets voor te maken, of een andere actie  op te zetten. Geplande acties vindt u op de evenementenkalender.

Presentaties
U kunt ons ook uitnodigen om eens een presentatie te verzorgen.