Doneren:
Het gironummer is: NL60 INGB 0003335061 t.n.v. Stichting Ben-Nyoh Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is in het bezit van de ANBI-status.                                                                                 

Dit betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn. Het is wel goed om bij giften die voor een bepaald project worden overgemaakt de projectnaam te noemen en niet “Jacob en Marjolein”. Schrijf er dan dus bij: Kliniek, kerk, school, water, elektra, vervoer of iets dergelijks, maar geen namen van mensen. Giften zonder beschrijving worden gebruikt waar nodig op de missiepost.

Giften die via de Stichting Bijbelclub (behorend bij de Evangelische Gemeente De Ambassade) worden overgemaakt, komen ook terecht bij Ben-Nyoh Liberia. Daarbij vermelden: “Liberia” en evt. een projectonderdeel.

Kerstpakket

Bij veel werkgevers is het mogelijk om het bedrag voor uw kerstpakket te doneren aan een goed doel. Denk ook eens aan Stichting Ben-Nyoh als u voor een goed doel wilt kiezen.

Acties                                                                                                                                                                                          

Soms worden er ook acties gevoerd, zoals een crea-verkoopdag, waarbij allerlei zelfgemaakte spullen worden verkocht. De opbrengst wordt dan gedoneerd aan BNL. U kunt helpen door er iets te kopen, er iets voor te maken, of een andere actie  op te zetten. Geplande acties vindt u op de evenementenkalender.

Presentaties                                                                                                                                                                                    

U kunt ons ook uitnodigen om eens een presentatie te verzorgen.