Doneren:
Het gironummer is: NL60 INGB 0003335061

Stichting Ben-Byoh Liberia is in het bezit van de ANBI-status.

Dit betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn. Het is wel goed om bij giften die voor een bepaald project worden overgemaakt de projectnaam te noemen en niet “Jacob en Marjolein”. Schrijf er dan dus bij: Kliniek, kerk, school, water, elektra, vervoer of iets dergelijks, maar geen namen van mensen. Giften zonder beschrijving worden gebruikt waar nodig op de missiepost.

Giften die via de Stichting Bijbelclub (behorend bij de Evangelische Gemeente De Ambassade) worden overgemaakt, komen ook terecht bij Ben-Nyoh Liberia. Daarbij vermelden: “Liberia” en evt. een projectonderdeel.

Kerstpakket
Bij veel werkgevers is het mogelijk om het bedrag voor je kerstpakket te doneren aan een goed doel.

Acties
Denk je ook eens aan ons als je voor een goed doel kiest?

Soms worden er ook acties gevoerd, zoals een crea-verkoopdag, waarbij allerlei zelfgemaakte spullen worden verkocht. De opbrengst wordt dan gedoneerd aan BNL.

Je kunt helpen door er iets te kopen, er iets voor te maken, of een andere actie  op te zetten.

Doneermogelijkheid

Van ING website
Interessant voor fondsenwervers

Dit najaar zullen de banken in Nederland hun klanten actief wijzen op het bestaan van Payconiq. Het is dan ook voor fondsenwervers de moeite waard om te bekijken hoe Payconiq zich ontwikkelt als betaalplatform.

De laagdrempelige manier van betalen, online en offline, biedt verschillende mogelijkheden voor goede doelen. Er is geen aparte apparatuur voor nodig, de transactiekosten zijn laag en er zijn geen verdere kosten. Payconiq kan donateurs in beweging krijgen bij straatwerving, bij de collecte en natuurlijk ook online.