Gaye Peter Mission is een van de zeven missieposten van de United Liberian Inland Church, genoemd naar een notabel, die destijds het land in bruikleen gaf aan ons zendingsgenootschap. Gaye Peter is het oude werkterrein van Hermien Verhage, waar zij vele jaren heeft gewerkt. Nog steeds is zij met de mensen die daar bezig zijn in nauw contact.

In Gaye Peter  Mission concentreren de activiteiten zich vooral op drie terreinen, de kerk, de school en de Bassa bijbelschool.