De Bassa Bijbelschool

De Bassa Bijbelschool is een kleine Bijbelschool, waar les gegeven wordt in de Bassa taal. Gedurende meer dan 25 jaar werden op de school mensen getraind. Zelfs tijdens de burgeroorlog werd het onderwijs voortgezet in Ivoorkust, waar veel Bassa mensen naartoe waren gevlucht. Enkele studenten ontwikkelden zich als goede leiders.

Maar er kwam een tijd dat de school gesloten werd wegens gebrek aan studenten. In 2017 nam onze geliefde Janet Gui-gui samen met haar man het initiatief om de school weer op te starten. Er kwamen tien studenten. Helaas, na een half jaar, bereikte ons het tragische nieuws dat Janet plotseling was overleden. Het leek onmogelijk om het onderwijs voort te zetten. We waren dan ook enorm blij toen Abraham Kollie visie kreeg leiding te gaan geven aan de school. Stephen Gibson, die destijds op de Bijbelschool in Ivoorkust zat, bleek ook beschikbaar. Samen met de assistent voorganger van de kerk, Daniel Jaycee, was het team compleet.
Sinds Abraham Kollie hoofd is van de Bassa Bijbelschool ontwikkelt de school zich snel.

In 2019 wordt de Bijbelschool aangenomen als een nieuw project met een eigen werkgroep onder de naam: 2 Timotheüs 2:2.  Donaties voor dit project kunnen worden overgemaakt, zie “Helpen” op deze website.

In 2020 komt er een grote renovatie van de gebouwen en het aantal studenten groeit.
Twee nieuwe lesboeken worden uitgegeven in de Bassa taal. Titels: De Islam en Kerkgeschiedenis.

In 2021 gaat een grote wens in vervulling als er door vele giften uit Nederland  (via “Project 2Tim2:2) apparatuur kan worden aangeschaft voor het tonen van de Jezus film in de Bassa en Kpelle taal. De studenten trekken de dorpen in met de film over het leven van Jezus. Het maakt grote indruk en mensen worden er diep door geraakt. Mensen bekeren zich, mensen voegen zich bij bestaande gemeentes en nieuwe gemeentes worden gesticht. Er kan zelfs een goed auto worden gekocht om daarmee de dorpen te bereiken met alle apparatuur.