Gaye Peter

Er is al veel bekend over de River Cess missiepost. Vandaag wil ik iets vertellen over de post Gaye Peter, genoemd naar een notabel, die destijds het land in bruikleen gaf aan ons zendingsgenootschap. Gaye Peter is mijn oude werkterrein, waar ik vele jaren heb gewerkt. Nog steeds ben ik met de mensen die daar bezig zijn in nauw contact.

In Gaye Peter concentreren de activiteiten zich vooral op drie terreinen, de kerk, de school en de Bassa bijbelschool.

De school

Sinds enkele jaren gaat het heel goed met de school. Dit is vooral te danken aan de enthousiaste hoofdonderwijzer, Nathaniel Gui-gui. Sinds Nathaniel het voortouw nam, is de school gegroeid. Er zijn nu zo’n 400 leerlingen en de school biedt, behalve het basisonderwijs, nu ook voortgezet onderwijs tot de 9de klas, de zogenaamde Junior High School. Onder Nathaniëls leiding zijn er recent drie klaslokalen bijgebouwd.

Ten bate van de school werd een heel grote ananasfarm geplant, die flink wat geld opleverde. De nieuwste activiteit is het planten van palmbomen. Hier zullen in de toekomst de palmnoten aan groeien, waar palmolie van gemaakt kan worden. En palmolie is een zeer gewild product, waar winst mee gemaakt wordt. Dit zal de school ten goede komen.

Het is goed om te zien hoe de mensen hun mogelijkheden benutten.

De Bassa Bijbelschool

De Bassa Bijbelschool is een kleine Bijbelschool, waar les gegeven wordt in de Bassa taal. Gedurende meer dan 25 jaar werden op de school mensen getraind. Zelfs tijdens de burgeroorlog werd het onderwijs voortgezet in Ivoorkust, waar veel Bassa mensen naartoe waren gevlucht. Enkele studenten ontwikkelden zich als goede leiders.

Maar er kwam een tijd dat de school gesloten werd wegens gebrek aan studenten. In 2017 nam onze geliefde Janet Gui-gui samen met haar man het initiatief om de school weer op te starten. Er kwamen tien studenten. Helaas, na een half jaar, bereikte ons het tragische nieuws dat Janet plotseling was overleden. Het leek onmogelijk om het onderwijs voort te zetten. We waren dan ook enorm blij toen Abraham Kollie visie kreeg leiding te gaan geven aan de school. Stephen Gibson, die destijds op de Bijbelschool in Ivoorkust zat, bleek ook beschikbaar. Samen met de assistent voorganger van de kerk, Daniel Jaycee, was het team compleet.

Samen buigen de mannen zich nu over de korte en lange termijn uitdagingen. Er moet nog veel gebeuren en dat moet stap voor stap. De huisjes van de bijbelschool studenten moeten gerenoveerd, na enkele jaren niet gebruikt te zijn en boeken moeten worden herdrukt.

Op de lange termijn heeft Abraham grote dromen. Mooi om te horen!!!!

We zijn dankbaar voor de ontwikkelingen van deze laatste maanden in 2018.