1968

Hermien Verhage vertrekt naar Liberia als 30 jarige zendelinge om te werken onder de Bassa stam. Zij gaat in Gaye Peter wonen. Zij leert de taal en zet zich gedurende 32 jaar voor deze mensen in, voornamelijk in het onderwijs, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ook geeft zij les aan de Bijbelschool. Zij vertaalt de kinderbijbel in het Bassa. In 1989 breekt er in Liberia een burgeroorlog uit. Hermien wijkt dan met Liberiaanse vluchtelingen uit naar Ivoorkust. In 2000 keert zij terug naar Nederland. Vanaf die tijd zet Hermien het werk voort vanuit Nederland.
Pas in 2004 is de oorlog echt afgelopen.

2001
Hermien maakt een reis naar Liberia om tijdens de decemberconferentie te spreken. De plaatselijke kerkleiders vragen haar om een oudste van haar thuisgemeente mee te nemen. Hermien nodigt Jacob Kiefte uit om met haar mee te gaan. Al snel was de band met land en bevolking gelegd.
Jacob moest beloven terug te komen en dan zijn vrouw mee te nemen. Zou Marjolein het net zo ervaren?

2004
Hermien gaat met “pensioen” en neemt officieel afscheid van het zendingswerk met een bezoek aan haar geliefde Bassa’s. Jacob , en nu ook Marjolein, vergezellen haar hierbij. De Bassa’s wilden graag dat zij Hermien zouden opvolgen. Marjolein was net zo geraakt als Jacob drie jaar geleden tijdens zijn eerste reis. Behalve Gaye Peter bezoeken ze ook Rivercess.

2006
Omdat Liberia en in het bijzonder de Bassa’s van de zendingspost in Rivercess nooit meer uit hun gedachten waren, gingen Jacob en Marjolein samen terug. Aan het einde van een bijzondere reis werden ze op een morgen vroeg wakker met de gedachte aan een Bijbelgedeelte uit Handelingen 16. Dit gedeelte vertelt over een visioen dat Paulus kreeg toen hij zijn weg zocht in de opdracht het Evangelie te verkondigen. Een Macedonische man riep in dat visioen: “Steek over ……… en kom ons te hulp” (Hand. 16:9b). Samen met de ervaringen van die reis ervoeren ook Jacob en Marjolein dit als een roeping. Ze wilden de Bassa’s in Liberia helpen. Hoe precies was toen nog niet duidelijk. Net als Paulus gingen ze wel op weg.

2008
Jacob gaat in dit jaar twee keer naar Liberia. De eerste keer in mei, samen met een vriend, om meer contacten te leggen met de Bassa mensen in Rivercess. Samen met hem houdt Jacob twee dagen spreekuur in Rivercess. De patiënten stromen toe.
De tweede keer gaat Jacob samen met Marjolein om daarop voort te borduren. Hun verlangen groeit om de mensen in Rivercess tot een hulp te zijn. Ze realiseren zich dat de mensen het zelf moeten doen.
Ook de leiding van de kerk denkt er zo over. Ieder mens, ook de Bassa’s, hebben gaven en mogelijkheden die ingezet kunnen worden om hun eigen situatie te verbeteren.

Hieronder vindt u in het kort de bereikte resultaten per jaar. Voor uitgebreidere informatie kunt u bij de verschillende projecten kijken.

2009
Jacob en Marjolein gaan voor langere tijd naar Rivercess en op de fundamenten van de oude kliniek wordt de nieuwe gebouwd.

2010
In november wordt de kliniek geopend en MaryAnn, een Liberiaanse verpleegkundige neemt hierover de leiding. Elke dag is er polikliniek. Er is nog geen mogelijkheid voor opname of bevalling. Er wordt een “Old Ladies House” gebouwd.

2012
EO Metterdaad helpt met een financiële bijdrage. Hiervan worden 4 huizen voor personeel gebouwd en de kliniek wordt uitgebreid. Er kunnen bevallingen plaatsvinden en korte opnames worden mogelijk. Er komt een vaste verloskundige.

Er wordt een start gemaakt om de school te gaan ondersteunen. Er zijn zóveel kinderen.

2015
Het werk groeit, mede door hulp van grotere sponsors. Ook de particuliere gevers blijven belangrijk. Ben-Nyoh Liberia wordt een zelfstandige stichting. 

2014-2016
Het land is in de greep van Ebola. Veel staat stil. Jacob en Marjolein kunnen niet naar Liberia. Vanuit Nederland wordt gedaan wat mogelijk is. Zo wordt gebruik gemaakt van het marineschip de Hr. Ms. Karel Doorman. Dit enorme schip neemt spullen mee die in de kliniek noodzakelijk zijn.

2017-2019
Rivercess: Electriciteits- en watervoorziening worden verbeterd. Gebouwen, zoals de school, worden gerenoveerd.
Jacob geeft op meerdere plaatsen  in Liberia pastortrainingen.

2019
In Gaye Peter wordt de school nieuw leven ingeblazen. Ook de bijbelschool maakt een nieuwe start.

2020
Rivercess: De kliniek wordt uitgebreid met een “Moeder-en-kindhuis” waar vrouwen na de bevalling op krachten kunnen komen en waar zij instructie krijgen voor de verzorging van hun kindje.
De school wordt uitgebreid met een Junior High en gaat van 7 naar 10 klassen. Het schoolgebouw met de drie lokalen is te klein. Er worden drie lokalen bijgebouwd. Extra schoolmeubilair wordt gemaakt.
Gaye Peter: Voor de Bassa Bijbelschool worden 10 nieuwe studentenhuisjes gebouwd.