Geschiedenis

1968

Hermien Verhage vertrekt naar Liberia als 30 jarige zendelinge om te werken onder de Bassa stam. Zij gaat in Gaye Peter wonen. Zij leert de taal en zet zich gedurende 32 jaar voor deze mensen in, voornamelijk in het onderwijs, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ook geeft zij les aan de Bijbelschool. Zij vertaalt de kinderbijbel in het Bassa. In 1989 breekt er in Liberia een burgeroorlog uit. Hermien wijkt dan met Liberiaanse vluchtelingen uit naar Ivoorkust. In 2000 keert zij terug naar Nederland. Vanaf die tijd zet Hermien het werk voort vanuit Nederland.
Pas in 2004 is de oorlog echt afgelopen.

2001
Hermien maakt een reis naar Liberia om tijdens de decemberconferentie te spreken. De plaatselijke kerkleiders vragen haar om een oudste van haar thuisgemeente mee te nemen. Hermien nodigt Jacob Kiefte uit om met haar mee te gaan. Al snel was de band met land en bevolking gelegd.
Jacob moest beloven terug te komen en dan zijn vrouw mee te nemen. Zou Marjolein het net zo ervaren?

2004
Hermien gaat met “pensioen” en neemt officieel afscheid van het zendingswerk met een bezoek aan haar geliefde Bassa’s. Jacob , en nu ook Marjolein, vergezellen haar hierbij. De Bassa’s wilden graag dat zij Hermien zouden opvolgen. Marjolein was net zo geraakt als Jacob drie jaar geleden tijdens zijn eerste reis. Behalve Gaye Peter bezoeken ze ook Rivercess.

2006
Omdat Liberia en in het bijzonder de Bassa’s van de zendingspost in Rivercess nooit meer uit hun gedachten waren, gingen Jacob en Marjolein samen terug. Aan het einde van een bijzondere reis werden ze op een morgen vroeg wakker met de gedachte aan een Bijbelgedeelte uit Handelingen 16. Dit gedeelte vertelt over een visioen dat Paulus kreeg toen hij zijn weg zocht in de opdracht het Evangelie te verkondigen. Een Macedonische man riep in dat visioen: “Steek over ……… en kom ons te hulp” (Hand. 16:9b). Samen met de ervaringen van die reis ervoeren ook Jacob en Marjolein dit als een roeping. Ze wilden de Bassa’s in Liberia helpen. Hoe precies was toen nog niet duidelijk. Net als Paulus gingen ze wel op weg.

2008
Jacob gaat in dit jaar twee keer naar Liberia. De eerste keer in mei, samen met een vriend, om meer contacten te leggen met de Bassa mensen in Rivercess. Samen met hem houdt Jacob twee
dagen spreekuur in Rivercess. De patiënten stromen toe.
De tweede keer gaat Jacob samen met Marjolein om daarop voort te borduren. Hun verlangen groeit om de mensen in Rivercess tot een hulp te zijn. Ze realiseren zich dat de mensen het zelf moeten doen.
Ook de leiding van de kerk denkt er zo over. Ieder mens, ook de Bassa’s, hebben gaven en mogelijkheden die ingezet kunnen worden om hun eigen situatie te verbeteren.