Ons doel is samen met de lokale bevolking de zendingspost in Rivercess herbouwen in woord en daad zodat we, met Gods hulp, daardoor de mensen weer een toekomst kunnen bieden.

In het jaar 2025 moet de zendingspost zonder hulp van het westen zelfstandig kunnen functioneren. Er is begonnen in 2009, dus dat betekent dat er in 16 jaar tijd gewerkt wordt aan:

 • de (her)bouw van kliniek, kerk, school en woningen.
 • verbetering en aanleg van elektriciteitsvoorzieningen, schoon drinkwater.
 • genereren van arbeidsvoorzieningen d.m.v. landbouwprojecten, werkplaatsen, minikredieten.
 • scholing van kinderen en jongeren.
 • verbeteren van medische voorzieningen en gezondheidsvoorlichting.
 • opbouw van kerkelijke gemeente.

 

Nog een lange weg te gaan.


Al bereikt (januari 2019)

De kliniek is herbouwd en uitgebreid.
Er zijn huizen gebouwd voor personeel.
Er is schoon drinkwater beschikbaar d.m.v. waterputten.
Er is beperkt elektriciteit beschikbaar.
De school is  gerenoveerd en uitgebreid met 3 lokalen.
Het kerkdak is vervangen.
In de kerk zijn pastors (m/v) uit de regio toegerust in “spreken” en “leiderschap”.

Voor uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen: zie elders op deze website.

 

Natuurlijk hebben we ook dromen voor de toekomst:

 1. Kliniek: uitbreiding d.m.v. een klein laboratorium. 
 2. Elektriciteit voor de kliniek. 
 3. Uitbreiding van de school naar Junior Highschool (tot ongeveer 15 jaar)
 4. Meer praktijkgericht beroepsonderwijs.
 5. Internaat voor school
 6. Landbouwprojecten samen met ‘Stepping Stone Liberia’ of anderszins
 7. De airstrip in samenwerking met Mission Aviation Fellowship (MAF) ligt ook nog steeds te wachten, maar is toch nog steeds iets dat we graag willen.