Ons doel is samen met de lokale bevolking de zendingspost in Rivercess herbouwen in woord en daad zodat we, met Gods hulp, daardoor de mensen weer een toekomst kunnen bieden.

In het jaar 2025 moet de zendingspost zonder hulp van het westen zelfstandig kunnen functioneren. Er is begonnen in 2009, dus dat betekent dat er in 16 jaar tijd gewerkt wordt aan:

 • de (her)bouw van kliniek, kerk, school en woningen.
 • verbetering en aanleg van elektriciteitsvoorzieningen, schoon drinkwater.
 • genereren van arbeidsvoorzieningen d.m.v. landbouwprojecten, werkplaatsen, minikredieten.
 • scholing van kinderen en jongeren.
 • verbeteren van medische voorzieningen en gezondheidsvoorlichting.
 • opbouw van kerkelijke gemeente.

Al bereikt (juni 2021)

De kliniek is herbouwd en uitgebreid.
Er zijn huizen gebouwd voor personeel.
Er is schoon drinkwater beschikbaar d.m.v. waterputten.
Er is beperkt elektriciteit beschikbaar.
Elektriciteit en water voor de kliniek.
De school is  gerenoveerd en uitgebreid met 3 lokalen.
De school is uitgebreid naar Junior Highschool.
Het kerkdak is vervangen.
In de kerk zijn pastors (m/v) uit de regio toegerust in “spreken” en “leiderschap”.
Er is een start gemaakt met twee plantages: Kokospalmen en rubberbomen. De kokosnoten en de rubber moeten voor inkomsten gaan zorgen zodat alle projecten zelfstandig in stand kunnen worden gehouden.

Voor uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen: zie elders op deze website.

Natuurlijk hebben we ook dromen voor de toekomst:

 1. Kliniek: uitbreiding d.m.v. een klein laboratorium. 
 2. Meer praktijkgericht beroepsonderwijs
 3. Voldoende lokalen voor de school
 4. Uitbreiding naar Senior High School
 5. Internaat voor school
 6. Landbouwprojecten voor voeding (o.a.schoolmaaltijden)
 7. De airstrip in samenwerking met Mission Aviation Fellowship (MAF) ligt ook nog steeds te wachten, maar is toch nog steeds iets dat we graag willen.