Ben-Nyoh: Ambassadeurs voor Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is een Stichting die is opgericht om samen met de lokale bevolking twee zendingsposten weer op te bouwen na de burgeroorlog (van 1991-2004) zodat we, met Gods hulp, daardoor de mensen weer een toekomst kunnen bieden.

In Liberia wordt samengewerkt met de ULIC (United Liberia Inland Church). Deze kerk heeft verspreid over het land 7 missieposten. Bij twee daarvan is Ben-Nyoh betrokken: Rivercess Mission en Gaye Peter Mission.

De naam “Ben-Nyoh Liberia” betekent “Ambassadeurs in Liberia”. Hiermee wordt de sterke band met de Evangelische Gemeente “De Ambassade” uit Den Helder benadrukt.