gallery/dsc_0094

Analytical summary of the financial position and liquidity

M.b.v. onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie.
Summary of the combined Dutch and Liberian Balancesheets 2016

 

              Average exchangerate in 2016

1 Euro = 1,099228 closing balance ASSETS or activa                               US $                         €                          %

 

Old Ladies House                                                                                       8278,96                7531,61                       5,0

Houses Mission staff                                                                                 68153,79              62001,50                     40,9

Clinicbuilding                                                                                             35457,96              32257,15                     21,3

Schoolbuilding                                                                                             1567,50                1426,00                       0,9

Roads                                                                                                            185,35                  168,62                        0,1

Workshop                                                                                                     2008,35                1827,05                       1,2

MAF 800meter airstrip                                                                                    163,00                  148,29                       0,1

Schoolfarm and Clinicsfarm                                                                          1441,80                1311,65                       0,9

Electra and waterfacilities                                                                           17753,61               16150,98                     10,7

Other assets: schoolbooks, furniture and motorbike                                     2180,44                 1983,61                       1,3

Liquidities cash+bank in Liberia                                                                       836,46                  760,95                        0,5

Liquidities cash and bank in Netherlands                                                                                  25884,29                      17,1

Advanced payments Netherlands for next year 0,00

                                                    Total assets or activa                              138027,22            151451,71                    100,0
LIABILITIES or passiva Reserves of Liberia RCMproject                             143302,02          130366,06                      86,1

This years Liberia deficit to be subtracted                                                        -5274,80            -4798,64                       -3,2

Netherlands General reserves                                                                                                     5158,02                        3,4

Reserve travel&transport                                                                                                           10996,15                        7,3

Reserves for FH,School,Schreuder and Liliane                                                                           9834,63                        6,5

Reserve for Gaypeter Mission                                                                                                        499,51                        0,3

This years deficit to be subtracted                                                                                                -604,04                

Total liabilities or passiva                                                                              138027,22            51451,69                     100,0


Uit de liquiditeit, oftewel de de verhouding tussen kortlopende vorderingen en liquide middelen t.o.v. kortlopende schulden,

blijkt in hoeverre de organisatie haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Omdat er geen kortlopende schulden bekend zijn is de liquiditeitspositie nog ruim voldoende